De flesta surfbrädor oavsett typ är byggda med en skumkärna, endast ett fåtal är ihåliga. Skummet används för att få rätt shape på brädan men är också ett stöd för fibrerna som ytterskiktet består av. De flesta vågsurfingbrädor är fortfarande idag byggda med ett polyuretanbaserat skum som tål polyester, brädan är då oftast tillverkad med polyester som är billigare än epoxi. Däremot är många masstillverkade vågbrädor idag tillverkade med EPS-kärna och epoxi.

 

Vindsurfingbrädor, SUP och vågbrädor tillverkade i EPS (samma som frigolit) är alltid tillverkade med epoxi. EPS är mycket känsligt för lösningsmedel. Ett EPS-block som används vid brädtillverkning har en tyngre densitet än väggisolering. Skumkärnan brukar ligga på samma densitet som markisolering, ca 16-20 kg per kubikmeter. Trots det "tyngre" formatet består blocken av 98 % luft och cellväggarna är extremt tunna. På grund av just det så räcker det med extremt lite lösningsmedel för att lösa upp stora volymer EPS. En matsked aceton kan lösa upp bortåt 100 liter EPS.

 

Polyester och polyesterbaserade produkter innehåller stora mängder styrén. Den söta lukten från exempelvis Plastic Paddings spackel eller gelcoat är styrén. Om spackel läggs på en öppen skada där skummet syns med blotta ögat kommer allt skum bakom skadan att lösas upp och en stor ihålighet bildas. Eftersom spacklet i sig inte är starkt nog att hålla ihop skadan och skummet bakom är borta så är det ingen hållbarhet kvar alls i området. 

 

Även om skadan inte är synligt genomgående så kommer styrénångor att tränga in i brädan genom sprickan och ångorna räcker för att lösa upp skummet. Styrén läcker ur polyesterbaserade produkter under lång tid efter att de har hårdnat och skummet bakom kommer att sakta lösas upp,

 

Använd inte polyester som lagningsmaterial på någon typ av surfbräda om det inte är säkert att skummet klarar det.
Det enda som polyestermaterial som bör användas vid en lagning är spackel för att släta till ojämnheter efter att lagningen är genomförd. Fram tills dess, låt bli polyestern.

 


SUP-bräda lagad med polyester. Under lagningen finns ingenting som bär upp laminatet då skummet har löst upp sig.

 

Våra reparationskit för glasfiber och kolfiber innehåller enbart epoxi och kan användas på alla typer av brädor.