Det är värt att notera att det är absolut inget fel på lagningen, den är reparationen håller minst lika bra som någon annan lagning. Skillnaden är att det blir några gram tyngre, lite mer slipning för att få det slätt och inte optimal fiberdensitet. Att reparera på det här sättet ä dock fullgott och ramen kommer att vara fullt brukbar. Det är också så här du själv kan laga en skada utan specialverktyg. De flesta skador på en ram kan repareras på det här sättet.

Allt som behövs för att reparera en ramskada som den här finns i våra reparationskit.


Reparera med epoxi