Epoxi Härdare typ L har uppdateras och är förbättrade egenskaper på alla mekaniska egenskaper. Alla hållfastmått ger högre värden samt att viskostitet än något lägre. 

Den nya härdaren är helt fri från nonylfenol och DETA (Dietyletriamin), den är ej cytotoxisk och används inom medicinska applikationer. Testrapport utfärdad av CYTOX finns här.

 

Mekaniska egenskaper Epoxy Typ L + L

Tidigare Härdare L
Ny 2015 Härdare L
Flexural strength according to DIN EN ISO 178 in MPa 88 111
Tensile modulus according to DIN EN ISO 178 in MPa 2550 2960
Tensile strength according to DIN EN ISO 527 in MPa 59 69
Elongation at break according to DIN EN ISO 527 in % 3,6 4,7
Initial viscosity according to ISO 3219 in mPas
625 500
Glass transition temperature (Midpoint)
according to DIN EN ISO 11357-2 in °C
60 76