En SUP-, vindsurfing- eller surf-bräda som skadas tar lätt in vatten men det är desto svårare att få ut det. En bräda som är punkterad under vattenlinjen kommer snabbt att ta in vatten och den fungerar som en stor lunga när den flexar. Varje gång den komprimeras - om än lite - trycks luft ut ur skadan. När brädan sedan expanderar igen sugs vatten in istället. Luften inne i brädan är det som lättast rör sig så nästa gång brädan komprimeras är det inte vattnet som trycks ut utan just luft, och ytterligare vatten sugs in.

 

Ju lägre densitet på kärnan, desto lättare tar sig vatten in. Därför är lätta vindsurfingbrädor och SUP-brädor mer benägna att fyllas med mycket vatten än en bräda med tyngre skumdensitet. Vågbrädor tillverkade med en PUR-kärna tar sällan in vatten i större mängd.

 

Att få in vatten kan gå fort, en genomgående skada som inte är större än en nål kan dra in ett par liter under kort tid. En stor SUP-bräda kan dra in fem liter vatten på en träningsrunda. Om brädan dessutom har delaminerat, dvs att ytterskalet har släppt från skumkärnan så att det finns en större fri volym inne i brädan, kan mängden vatten snabbare lagras och ännu mer kan komma in.

 

Är vatten skadligt för brädan?

 

Ja, det kan det vara. Ganska många produktionsbrädor är formtillverkade och en hel del av dem sammanfogas med ett PU-lim mellan skumkärnan och laminatet när formen trycks ihop. Limmet tål vatten under en kortare tid, men om vattnet stannar kvar försämras limmet och brädan delaminerar.

 

Mycket vatten gör också en bräda tung, men det är inte en tyngre konstruktion (dvs mer fiber etc) utan en extravikt som enbart är en belastning. En bräda med exempelvis tung nos kan knäckas vid landning efter ett hopp.

 

Hur torkar man en bräda?

 

Det är den tråkiga biten. Det tar tid, hur du än gör. Det första som bör göras är att se till att göra det lättare för vattnet att evaporera. Eftersom EPS-kärnan är ett extremt effektivt isoleringsmaterial kan brädan vara varm på utsidan men fortfarande kall inne i skummet. Brädan måste oavsett metod ligga länge för att bli genomvarm. Ta ur luftplugg och tryck i en "tofs" med hushållspapper som hjälper vattnet att transporteras ut.

 

Om skadan är påtaglig och måste lagas efter torkning, slipa upp den innan! Ju större hål för fukten att ta sig ut desto bättre. Men slipa inte mer än nödvändigt.

 

Ett gammalt klassiskt beprövat knep är sol. Lägg brädan i solen. Är det extremt stark sol riskerar värmen att skada den och täck den då med en tunn filt eller drapera den i svarta sopsäckar.

 

Har du tillgång till bastu är 50 grader i flera dygn också en metod som fungerar, men det kan fortfarande ta bortåt ett par veckor att få ut fukten.

 

Att vakuumbagga brädan under tiden snabbar på torkningen då kokpunkten för vattnet sänks. Ett undertryck på cirka 0,3 Bar relativt normaltryck (dvs 0,7 Bar absolut tryck) är det lägsta som bör användas, vid lägre tryck kollapsar skumkärnan och brädan förstörs.

 

Hur lång tid tar det?

 

Minst en vecka, ibland både tre och fyra. Brädan nedan är ett exempel på lång torktid utan att för den delen vara extrem. Det är en 14' SUP-bräda som skadats och tagit in rikligt med vatten. Det brunaktiga är lim som har används i formpressningen och det har släppt vilket har medfört att halva däcket och båda railsen har delaminerat. Däcket är uppskuret och upprullat så halva brädans skumkärna är blottlagd. Efter tre veckor i 30-gradig värme (över 50 i sol under filt) är skummet längst fram i uppskäret fortfarande fuktigt. 

 

Fuktig SUP