Det är inte bara utseendet som har moderniserats, hela bakomliggande plattform har förbättrats med bättre integration mot externa system och leverantörer. Vi hoppas att det kommer att bli lättare och framförallt enklare att nå rätt information på hemsidan.