Gardner Index (Gardner Color Scale eller Gardner Color Standards) användes från början för att mäta kontaminering i vatten, ju gulare ton desto smutsigare. Numera används Gardner Index för att mäta transparens i många olika vätskor och material såsom, klarlack, epoxi, glas eller plast.

En mätskala med fördefinierade gultoner används för att avgöra gultonen i en vätska, mätningen kan ske för hand visuellt men blir mer exakt med hjälp av ett spektroskop. Ju lägre index desto klarare är resultatet. Ett index under tre motsvarar ett fönsterglas. Ett index under ett är lika klart som rent vatten.

En del av våra epoxisorter är mycket genomskinliga och för att kunna avgöra hur transparenta de är så är de uppmätta enligt Gardner Index. Det är ett bra mätvärde att använda då ett laminat skall vara synligt eller om epoxin skall användas för ingjutning av detaljer.
Till exempel Epoxi L+CL och Water Clear är epoxi som är mycket klara och som är uppmätta enligt Gardners gultonskala.

 

Gardner mätskala för att avgöra hur klar en väska är visuellt